En økonomi i fremgang resulterer i travlhed for Dantra, som køber 19 nye tankvogne

Den europæiske økonomi er i fremgang, hvilket kan mærkes på transportbranchen. Dantra A/S, der med sine 200 medarbejder specialiserer sig i transport af flydende tekniske og kemiske produkter, har købt 19 nye tanke.

Rød tankvogn fra DantraStærk vækst i Europas økonomi og i markedet har fået Dantra A/S som er et tanktransportfirma til at investere i fremtiden.

De har netop indkøbt 19 nye tanke samt nye trækkere, hvilket har resulteret i at deres vognpark er vokset til 130 enheder.

Fire af de nye tanke er specialopbyggede vogntog til Sverige, som bevilliger større og vægtigere vogntog end i resten af EU. Dantra A/S har også haft vækst på medarbejderfronten. De har nu 200 medarbejdere fordelt i Danmark, Sverige og resten af Europa. Der er dog altid plads til flere, specielt tankvognschauffører.

Vi er privilegerede fordi vi er i stand til at tilføje specialfremstillede tankvogne til vores vognpark, hvilket medfører et stigende antal kunder, som har ønsker om specialløsninger”, siger den administrerende direktør i Dantra A/S Kenneth Jensen.

Specielt i de seneste to år har tilstrømningen af kunder samt væksten i antallet af transporter været meget mærkbar.

Skandinavien vækster

Dantra er specialiserede i transport af flydende råvarer og halvfabrikata mellem tekniske og kemiske virksomheder i Europa. Dantra er blandt de indflydelsesrige på netop dette område. 60 procent af kunderne er fra Skandinavien, resten er fordelt ud over Europa. Opgaverne er mange og forskellige, og kan eksempelvis indebære at hente råvarer på havnen i Rotterdam, køre lasten til en svensk fabrik og herefter transportere de forarbejdede råvarer til en helt tredje part, som fremstiller slutprodukter. Skandinavien er både Dantras største marked, men også det marked med den største vækst.

Kvalitet er hvad vi er kendt for i branchen og er årsagen til væksten. I Skandinavien er der strenge krav til alt fra kvalitet og service til effektivitet, hvilket vores kunder synes vi er gode til at levere”, fortæller Kenneth Jensen.

Chauffører har krav på komfort

Eftersom der er rift om de gode medarbejdere, er kvalitet også noget som Dantra kræver af sig selv som arbejdsplads.

“Vi fokuserer hele tiden på at have en attraktiv virksomhed. Vi har i løbet af de sidste par år udskiftet meget på lastvognssiden, hvilket har resulteret i, at vi har en forholdsvis ny og chaufførtilpasset konvoj af lastvogne, hvor fokus er på komfort og funktionalitet. Selvom vores lastvogne er special opbygget, er der stadig meget fokus på chaufførens hverdag, hvilket er grunden til, at vi er gør meget ud af at udvælge lastbiler med høj chaufførkomfort”, siger Kenneth Jensen.

Dantra, med sine 130 vogntog, er blandt Nordeuropas ledende udbydere af tanklogistik. Koncernen er grundlagt i 1920 og består af transportvirksomhederne Dantra A/S (Danmark), Dantra AB (Sverige) og DT Transport Baltic UAB (Litauen). Dantra har i alt cirka 200 medarbejdere og har hovedkontor i Hjøllund.