Gennembrud i Køge: Overskudsfjernvarme forsyner 2200 husstande

I en ny samarbejdsaftale skal overskudsvarmen fra pektinfabrikken CP Kelco forsyne 2200 husstande i Køge med fjernvarme. Det svarer til, at hele 25 procent af fjernvarmebehovet i Køge bliver dækket.

I december 2016 underskrev virksomhederne Vestegnens Kraftvarmeselskab (VEKS) og pektinfabrikken CP Kelco i Lille Skensved en kontrakt om udnyttelse af overskuds-energien fra CP Kelcos produktion til fjernvarme.

Aftalen har nu resulteret i et konkret projekt, som betyder, at overskudsvarmen nu forsyner 2200 husstande i Køge By med fjernvarme – varme som tidligere blev kølet ned i to køletårne og sendt op i luften.

Det betyder, at overskudsvarmen nu dækker 25 procent af fjernvarmebehovet i Køge. Det er lidt af et gennembrud indenfor dansk energiforsyning, da energiafgifter hidtil har spændt ben for denne type projekter. Men her er afgifterne medregnet i projektet som alle andre udgifter og indgår i beregningen af projektets rentabilitet. Energiminister Lars Christian Lilleholt (V) deltog da også i indvielsen.

“I har set mulighederne i overskudsvarme, som ellers var et spildprodukt. Samtidig har I løst et støjproblem til glæde for naboerne. Det vil jeg gerne rose jer for. Det er godt tænkt. Flere virksomheder skal se den vej, som I har valgt”, sagde han.

Der er også kontante fordele ved projektet.

“Aftalen har en positiv effekt på vores kunder. Vi ved endnu ikke præcist, hvor stor en besparelse, der vil være, men jeg kan dog forsikre, at kunderne vil opleve en billigere varme”, fortæller Lars Gullev, direktør for VEKS.

 

Varme i stedet for støj

Ideen opstod for et par år siden, fortæller Jørn Gammeljord Pedersen, salgsdirektør hos Process Engineering:

“CP Kelco arbejdede med bekæmpelse af støj til omgivelserne fra køletårne. Frem for at støjdæmpe disse blev der udarbejdet et projekt, hvor overskudsvarmen blev leveret til fjernvarmenettet. I et samarbejde med Viegand & Maagøe, VEKS og Process Engineering udviklede det sig til et fjernvarmeprojekt, som på én gang er både rentabelt og godt for miljøet”, forklarer han.

FAKTA
Varme genbruges i varmepumpe
Overskudsvarmen kommer fra det kølevand, der på CP Kelco bruges til destillation. Kølevandet, der er i det nye system er 60° C, skal gennem varmeveksling og varmepumper, før den tilføres fjernvarmenettet med en temperatur på mellem 80 og 85 °C. Som følge af den høje temperatur på spildvarmen, er der en stor virkningsgrad, én til 30.

Projekt fik guldmedalje

Viegand & Maagøe var energirådgiver på projektet, og Process Engineering havde ansvaret for design og konstruktion. Internt har projektet og resultatet af aftalen allerede opnået en guldmedalje i CP Kelco-koncernens årlige Mike Huber Award-konkurrence. Guldmedaljen blev givet for projektets bæredygtighed og tredobbelte bundlinje, hvor der er taget hensyn til mennesker, miljø og rentabilitet.

 

Kontaktoplysninger
Jørn Gammeljord Pedersen
Salgsdirektør, Process Engineering
(+45) 27 88 07 36
jgb@proeng.dk


Process Engineering A/S yder uafhængig ingeniørrådgivning inden for processer og procesanlæg til industrien. Koncernen blev grundlagt i 1999 og har i dag hovedkontor i Fredericia samt afdelinger i København, Sorø, Aalborg og Aarhus. www.proeng.dk